terug

Ma / stilte concert # 1 - tussenruimte

HET CONCEPT VAN MA

Ma is een Japans begrip dat kan worden vertaald als 'kloof', 'ruimte' of 'pauze'. In de artistieke praktijk wordt het opgevat als een concept van lege ruimte, die vaak even belangrijk is als de ruimte die een kunstwerk zelf inneemt. In ons klankproject verkennen we de ervaring van die 'tussenruimte', waarbij zowel wordt verwezen naar de fysieke ruimte waarin de klanken zich manifesteren, als naar de wisselwerking tussen de stilte en de met muziekinstrumenten en verschillende objecten gemaakte geluiden. Tussenruimte is een performance waarbij evenveel ruimte wordt geboden aan de muziek als zodanig als aan alle overige klank-activiteiten, die kunnen worden herkend als stilte of geluid. Ma biedt het publiek de ruimte om aan een persoonlijke innerlijke reis te beginnen door middel van een versterkte luisterervaring. Met behulp van onze instrumenten - cello, stem en kleine voorwerpen – scheppen we een klankomgeving, die speelruimte biedt voor herkenning van- en associatie met onze eigen gevoelens - in de natuur, de maatschappij, het dagelijks leven en de fantasie. Deze stilteconcertserie biedt tijd voor reflectie, verkenning, bewustwording en experiment voor publiek en muzikanten.

Luisteren naar geluid/muziek is een persoonlijk proces dat een beroep doet op emoties, herinneringen en associaties. Op psychologisch niveau kan het luisteren naar muziek helpen om stress te verminderen, pijn te verlichten en het geestelijk welzijn te verhogen. Ma stelt de vraag of we een genezingsproces op gang kunnen brengen door het samen in een ruimte beluisteren van muziek. Kunnen we geluid, ruimte en muziek inzetten om de algemeen verhoogde angst, stress en isolement te verminderen, terwijl we de gevolgen van de pandemie traag te boven komen?

Stilteconcert # 1 bestaat uit werk van James Tenney, Pauline Oliveros, Jürg Frey, Hildegard von Bingen, Morton Feldman en John Cage.

Ma zijn: Cora Schmeiser (stem & objecten), Lucija Gregov (cello & objecten), Nina Hitz (cello & objecten) en Emma Houston (stem & objecten).

terug

Cora Schmeiser, Nina Hitz, Emma Houston, Lucija Gregov